How can we help you today?

Poznaj nasz regulamin strony

Regulamin strony

Korzystając z naszej strony akceptujesz jej regulamin.

Witamy na znanyagent.com!

O nas

Jesteśmy stroną internetową umożliwiającą wyszukiwanie najlepszych agentów w Polsce. Udzielamy możliwość komentowanie ich profili, a ze strony agentów udostępnianie swoich danych na zasadach określonych w regulaminie i polityce prywatności. Wszelkie naruszenia regulaminu prosimy zgłaszać na adres znanyagent.com@gmail.com

Korzystanie

Każdy agent ubezpieczeniowy może posiadać wyłącznie jedno konto. Platforma zezwala na dodawanie komentarzy do profili agentów bez konta. Każde konto posiada swój indywidualny profil użytkownika, w którym może zarządzać wszystkimi udostępnionymi nam danymi. Konto umożliwia również przesyłanie zdjęć, które po dodaniu będą prezentowane na twoim profilu. Przesyłając zdjęcie, zezwalasz nam na jego użytkowanie w celu prezentacji Twojego profilu na naszej stronie oraz na naszych profilach w portalach social media.

Niniejszy regulamin określa zasady i regulaminy korzystania ze strony ZnanyAgent.com znajdującej się pod adresem https://znanyagent.com/ której właścicielem jest FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: Pełna polityka prywatności strony internetowej znajdująca się pod adresem https://znanyagent.com/polityka-prywatnosci/

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki/regulamin naszej strony. Nie korzystaj dalej ze znanyagent.com jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki podane na tej stronie oraz na zasady określone w politytce prywatności.

Terminiologia: Świadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnie z warunkami Firmy. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu Holandii.

Płatności i nasza polityka subskrypcji

Masz możliwość dokonać płatności  miesięcznej w swoim pokładzie użytkownika  (po zalogowaniu na naszej stronie), w zamian za prezentacje swojego profilu wyżej w wynikasz wyszukiwania oraz lepszy wygląd Twojego profilu (przez co rozumie się prezentacje większej ilości danych lub w lepszej formie). Płatność dokonujesz przez system przelewy24.  Po otrzymaniu komunikatu od naszego pośrednika płatności, z informacją o jej niezrealizowaniu, Twój profil zostanie zaprezentowany w organicznej formie, oraz wynikach wyszukiwania znajdzie się pod profilami, które ów płatność dokonały. W przypadku pozytywnej płatności Twój profil będzie prezentowany wyżej oraz z dodatkowymi danymi udostępnionymi przez Ciebie. Płatność wynosi 49.00 PLN 69.00 PLN  89.00 PLNbrutto/miesięcznie. Zostaniesz poinformowany o każdorazowej zmianie wysokości subskrypcji miesięcznej w formie telefonicznej lub mailowej.

W każdej chwili możesz zrezygnować z płatności miesięcznej w swoim profilu użytkownika po zalogowaniu w zakładce "Płatności" (link do zakładki https://znanyagent.com/profil-uzytkownika/platnosci/ - musisz być zalogowany, by przejść do zakładki). Anulowanie płatności spowoduje niepobieranie w kolejnych miesiącach opłat. Masz możliwość anulowania subskrypcji, poprzez naciśniecie przycisku "Anuluj subskrypcję miesięczną" w każdej chwili jej trwania a anulowanie będzie wykonane w trybie natychmiastowym od naciśnięcia przycisku.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dane udostępnione w systemie przelewy24. Regulamin systemu płatności znajdziesz pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin#:~:text=Ka%C5%BCda%20P%C5%82atno%C5%9B%C4%87%20inicjowana%20w%20serwisie,P%C5%82atno%C5%9Bci%20oraz%20dla%20reklamacji%20P%C5%82atno%C5%9Bci.

Informacje i pozytywnym przejściu płatności oraz dane z Twojego profilu są przetwarzane przez ZnanyAgent.com, którego właścicielem jest FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON

Dokonując płatności akceptujesz politykę prywatności naszej strony https://znanyagent.com/polityka-prywatnosci/ oraz zasady prywatności oraz sposób przetwarzania informacji o płatnościach serwisu przelewy24 który znajdziesz pod adresem https://znanyagent.com/polityka-prywatnosci/

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontakt mailowe znanyagent.com@gmail.com lub poprzez formularz na naszej stronie https://znanyagent.com/wsparcie/

Więcej o systemie płatności przelewy24 znajdziesz na stronie https://www.przelewy24.pl/

Cookies
Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do znanyagent.com, wyraziłeś zgodę na używanie cookies w porozumieniu z FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: https://znanyagent.com/polityka-prywatnosci/

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: i / lub jego licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na znanyagent.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do tego dostęp ze strony znanyagent.com na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie. Jeżeli przesyłasz jakiekolwiek dane lub pliki multimedialne oświadczas,z że posiadasz do nich prawa, a my nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Możesz udostępniać dane wyłącznie jeżeli ukończyłeś 18 rok życia.

Nie wolno Ci:

Publikowania lub zwielokrotniania ponownie materiałów ze ZnanyAgent.com bez wyraźnej zgody własciciela strony
Sprzedawać, wypożycz lub sublicencjonować materiałów ze znanyagent.com
Republkikować, kopiować lub powielać materiałów ze znanyagent.com
Redystrybucję treści ze znanyagent.com
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy

Zabrania się kategorycznie udostępniania danych osobowych oraz ich przetwarzania informacji które znajdują się na naszej stronie bez zgody administratora strony oraz właścicieli udostępnionych nam danych. Nie wyrażamy zgody na automatyczne przetwarzanie danych osobowych w formie masowej jak i manualnej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niektóre części tej witryny internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Uwagi nie odzwierciedlają poglądów i opinii FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON:, jego agenci i / lub podmioty stowarzyszone. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek treści zawarte przez użytkowników na naszej stronie internetowej.

FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich komentarzy oraz usuwania wszelkich komentarzy, profili użytkowników, całości treści lub wyłącznie wybranej części treści, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do umieszczania komentarzy, udostępnianych danych oraz zdjęć na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić.
Komentarze, treści i udostępniane dane oraz zdjęcia i pliki multimedialne nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich. Oświadczasz również że ponosisz pełną odpowiedzialność za treści udostępniane na naszej stronie przez Ciebie.
Komentarze nie zawierają zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub działań niezgodnych z prawem.

Zapewniasz również że nie udostępniasz treści wyłącznie przeznaczonych dla dorosłych naruszających godność innych osób oraz ich prawa oraz znaki towarowe oraz prawa osób trzecich do treści i udostępnianych materiałów. 


Niniejszym udzielasz FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: wyłącznie licencji na użytkowanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania jakichkolwiek Twoich treści, komentarzy i plików multimedialnych we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Wszystkie dane zebrane na Twoim profilu, które zostały przez Ciebie udzielone należą do Ciebie i do właściciela serwisu ZnanyAgent.com lub masz do nich prawo. W innym przypadku zabrania się ich podawania na naszej stronie oraz przestrzegamy o odpowiedzialności karnej w tym zakresie. 

Podmioty które mogą być powiązane z naszą stroną;
Wyszukiwarki;
Organizacje informacyjne;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; i
Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i organizacji charytatywnych, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami w Witrynie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Z naszą stroną mogą być również połączone takie kanały jak

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i / lub biznesowych;
witryny społeczności dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; i
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.
Zatwierdzimy prośby o umieszczenie łączy od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) łącze nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON:; oraz (d) odsyłacz znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować wysyłając wiadomość e-mail na adres FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON:. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zawierać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

Korzystając z naszej nazwy firmy; lub
Poprzez użycie połączonego lokalizatora zasobów; lub
Wykorzystanie jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.
Zakaz korzystania z FIRA CONSULTING MARCIN FIRA 70-304 Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 NIP: 8992470166 REGON: logo lub inne dzieła sztuki będą mogły być linkowane w przypadku braku umowy licencyjnej na znak towarowy.

Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność
Przeczytaj Politykę prywatności którą znajdziesz pod adresem https://znanyagent.com/polityka-prywatnosci/

Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego łącza do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Łącząc się w sposób ciągły z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej
Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie jesteśmy do tego zobowiązani, ani nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Nic w tym zrzeczeniu się nie będzie:

ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
ograniczać naszych lub twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
wykluczają wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynów niedozwolonych i naruszenia ustawowych obowiązków.

Kontakt

Możesz z nami skontaktować się pod adresem znanyagent.com@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie https://znanyagent.com/wsparcie/

Dodatkowe informacje:

Strona stworzona przez TG Coders.pl

Opinie o TG Coders 

Realizacje TG Coders

Inne realizacje zespołu TG

Best Bodybuilder App