How can we help you today?

Poznaj naszą polityke prywatności

Polityka prywatności

Korzystając ze strony akceptujesz polityke prywatności.

Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2021 r

Podstawowe postanowienia

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z naszych usług oraz zawiera informacje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje
Interpretacja
Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Spółka (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nas”) oznacza FIRA CONSULTING MARCIN FIRA NIP: 8992470166 REGON: 020366381, Szczecin, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1.

Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny i jej wielu zastosowań.

Kraj przetwarzania Twoich danych to Polska

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Usługa odnosi się do Serwisu oraz funkcji świadczonych przez naszą stronę internetową.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.

Dane użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, przy rejestracji, poprzez narzędzia śledzące generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa to znanyagent.com dostępny pod adresem https://znanyagent.com/

Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
Rodzaje gromadzonych danych
Dane osobiste
Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię a także dalszego przetwarzania w celu spełnienia podstawowych funkcji naszego portalu w szczególności użytych w wyszukiwarce, filtrowaniu oraz do celów analitycznych. Informacje które zbieramy to międzyinnymi:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres, miasto , województwo, kod pocztowy, numer knf, zainteresowania, odnośniki do social media, IP komputera, informacje o przeglądarce.

Dane dotyczące użytkowania jak hasłom login. 
Dane dotyczące użytkowania są również zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, numer telefonu system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub przez urządzenie mobilne.

Zbieramy również Twoje dane przy użyciu narzędzi do śledzenia ruchu na stronie oraz monitorowania statystyk jakim jest Google Analytics.

Technologie śledzenia i pliki cookie
Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile nie dostosowałeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz serwis może używać plików cookie.
Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disiring__or_deleting_local_shared_objects_
Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami sieciowymi (nazywane również czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają Firmie, na przykład, zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzył wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikacja integralności systemu i serwera).
Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Możesz dowiedzieć się więcej na temat ciasteczek tutaj: Wszystko o cookies TermsFeed .

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Niezbędne / niezbędne pliki cookie

Typ: sesyjne pliki cookie

Administrowany przez nas

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / Akceptacja powiadomień Pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez nas

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Us

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i Twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystywanie danych osobowych
Firma może wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:

Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi , w tym monitorowanie korzystania z naszej Usługi, kontakt w celach zapewniających podstawowe warunki korzystania z naszej strony.

Aby zarządzać swoim kontem oraz udstępnionymi nam danymi możesz to wykonać poprzez https://znanyagent.com/profil-uzytkownika/ (możesz to wykonać wyłącznie jako zalogowany użytkownik). Podane przez Ciebie dane osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.

W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, towarów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich realizacji.

Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

Aby zarządzać Twoimi prośbami: aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

W przypadku transferów biznesowych: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w którym wśród przenoszonych aktywów znajdują się Dane Osobowe posiadane przez nas na temat naszych użytkowników Usługi.

Do innych celów : Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Dostawcom usług: możemy udostępniać Twoje dane osobowe usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
W przypadku transferów biznesowych: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności innej firmie.
Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać Twoje informacje naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą firmę macierzystą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
Za Twoją zgodą : Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.
Przechowywanie Twoich danych osobowych
Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych
Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie Twoich danych osobowych
Transakcje biznesowe
Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa
W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne
Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

Przestrzegaj zobowiązania prawnego
Chronić i bronić praw lub własności Spółki
Zapobiegaj lub badaj możliwe wykroczenia w związku z Usługą
Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
Chronić przed odpowiedzialnością prawną
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci
Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od kogokolwiek poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Linki do innych witryn internetowych
Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

Mailowo : znanyagent.com@gmail.com

Wszystkie dodatkowe pytania, prośby o usunięcie konta lub wnioski o zaprzestanie przetwarzania danych możesz kierować drogą mialową na adres znanyagent.com@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie znajdujący się pod adresem https://znanyagent.com/wsparcie/

Dodatkowe postanowienia:

1. Dane osobowe, które gromadzimy

1.1. Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie

Informacje kontaktowe i profilowe. Kiedy tworzysz Konto, uzupełniasz swój profil Konta, rejestrujesz się na liście mailingowej lub w inny sposób komunikujesz się z nami lub wchodzisz w interakcję z nami, możemy zbierać od Ciebie informacje, takie jak Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres fizyczny. Używamy tych informacji kontaktowych i profilowych do: (i) tworzenia i personalizowania Twojego Konta; (ii) komunikować się z Tobą bezpośrednio na temat Usług, a także o wszelkich pytaniach, problemach lub wątpliwościach, które Ty lub inni użytkownicy mogą mieć, (iii) zrealizować Twoje zamówienie oraz (iv) wysyłać Ci komunikaty marketingowe zgodnie z Twoimi preferencjami.

Informacja o płatności. Składając zamówienie, opłacasz je w formie płatności BLIK lub gotówką przy odbiorze. Używamy tych informacji dotyczących płatności, aby zrealizować Twoje zamówienie, zakończyć transakcję oraz wykryć oszustwa i zapobiegać im.

Informacja o transakcji. Kiedy składasz zamówienie, zbieramy informacje, w tym zakupione przedmioty, datę i godzinę transakcji, specjalne instrukcje i zgromadzone punkty, nagrody lub promocje, które wykorzystujesz w ramach programu lojalnościowego lub programu nagród. Używamy tych informacji o transakcjach do realizacji zamówienia, aktualizacji nagród, wykrywania oszustw i zapobiegania im, personalizowania Twoich doświadczeń, przeprowadzania analiz / identyfikowania trendów użytkowania oraz informowania o naszych reklamach i marketingu.

Komunikacja, uczestnictwo i inne treści. Utrzymujemy całą komunikację wynikającą z interakcji z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty lub czatu. Rejestrujemy również komentarze i opinie, które wyrażasz, odpowiadając na ankiety, biorąc udział w loteriach lub biorąc udział w organizowanych przez nas promocjach. Wykorzystujemy całą powyższą komunikację, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, problemy i wątpliwości oraz ulepszyć nasze Usługi.

Inne podane przez Ciebie informacje. Za Twoją zgodą możemy uzyskać dostęp do Twoich zdjęć lub listy kontaktów z Twojego urządzenia mobilnego, konta Facebook Messenger lub konta e-mail, aby umożliwić Ci udostępnianie treści lub promocji lub zapraszanie znajomych do korzystania z naszych Usług, w tym za pośrednictwem naszego programu polecania znajomych.

Możemy również wykorzystywać zagregowane dane osobowe do przestrzegania przepisów, analiz branżowych i rynkowych, badań, profilowania demograficznego, marketingu i reklamy oraz innych celów biznesowych, o ile produkt końcowy nie identyfikuje jednoznacznie Ciebie ani żadnego innego użytkownika Usług.

1.2. Dane osobowe generowane i / lub zbierane automatycznie podczas korzystania z Platformy

Informacje o Twoim urządzeniu i jego oprogramowaniu. Informacje o Twoim urządzeniu i jego oprogramowaniu obejmują adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, typ / model / producenta urządzenia, system operacyjny, datę i znacznik czasu oraz unikalny identyfikator, który pozwala nam zidentyfikować Twoją przeglądarkę, urządzenie mobilne lub Twoje konto (w tym na przykład trwały identyfikator urządzenia lub identyfikator reklamy) i inne podobne informacje. Możemy również współpracować z partnerami zewnętrznymi w celu stosowania technologii, w tym narzędzi do modelowania statystycznego, które pozwalają nam rozpoznawać Cię i kontaktować się z Tobą na wielu urządzeniach. Używamy tych informacji o urządzeniu i oprogramowaniu do diagnozowania i rozwiązywania problemów technologicznych, dostarczania spersonalizowanych reklam, personalizowania Twoich doświadczeń, przeprowadzania analiz / identyfikowania trendów użytkowania oraz ulepszania naszych produktów i Usług.

Informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do naszych Usług i korzystania z nich. Na przykład informacje o sposobie, w jaki uzyskujesz dostęp do naszych Usług i korzystasz z nich, obejmują witrynę, z której przyszedłeś i witrynę, do której przechodzisz, gdy opuszczasz. Ponadto śledzimy strony, które odwiedzasz na Platformie, linki, które klikasz na Platformie, czy otwierasz wiadomości e-mail, czy klikasz łącza zawarte w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail, inne działania podejmowane przez Ciebie w Usługach oraz czy uzyskujesz dostęp do Usług z wielu urządzeń. Możemy również wykorzystywać informacje o sposobie, w jaki uzyskujesz dostęp do naszych Usług i korzystasz z nich, w celu określenia produktów i usług, które mogą Cię zainteresować, ulepszania naszych produktów i usług, oceny sukcesu naszych kampanii reklamowych i marketingowych oraz wysyłania komunikacja marketingowa.

Informacje analityczne. Możemy zbierać dane analityczne lub korzystać z narzędzi analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics, aby pomóc nam mierzyć ruch i trendy użytkowania oraz dane demograficzne naszych użytkowników w celu ulepszania naszych Usług. Więcej informacji na temat praktyk Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/policies/privacy/partners .

Informacje lokalne.W niektórych przypadkach przekazujesz nam informacje o swojej lokalizacji bezpośrednio (np. Gdy podasz nam adres dostawy). W innych przypadkach możemy gromadzić Twoją lokalizację za pomocą, Wi-Fi, triangulacji sieci bezprzewodowej lub innych metod, lub w inny sposób możemy określić Twoją lokalizację na podstawie innych gromadzonych przez nas informacji. (Na przykład możemy w przybliżeniu określić Twoją lokalizację na podstawie Twojego adresu IP). Używamy informacji o lokalizacji w celu dostosowania treści w naszych Usługach, ułatwiamy zamawianie i dostarczanie Usług wykrywa oszustwa i zapobiega im oraz mierzy ruch i analizy w Usługach. Używamy również Google Maps API do zbierania informacji o Twojej lokalizacji. Google wykorzystuje różne technologie do określenia Twojej lokalizacji, w tym adres IP, GPS i inne czujniki, które mogą na przykład dostarczać Google informacje o pobliskich urządzeniach, punktach dostępu Wi-Fi i wieżach komórkowych (patrz Googlepolityka prywatności i warunki korzystania z Google Maps, aby dowiedzieć się więcej).

Zwykle gromadzimy powyższe informacje za pomocą różnych technologii śledzenia, w tym plików cookie, obiektów Flash, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web, wbudowanych skryptów, mobilnych SDK, technologii identyfikujących lokalizację i podobnych technologii (łącznie „ technologie śledzenia ”). - partnerzy lub usługi, które pomogą w tych działaniach. Informacje, które zbieramy automatycznie o Tobie lub Twoim urządzeniu, mogą być łączone z innymi danymi osobowymi, które zbieramy bezpośrednio.

My lub partnerzy zewnętrzni, z których korzystamy, możemy wykorzystywać dane zebrane automatycznie za pomocą technologii śledzenia do: (a) zapamiętywania informacji, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać podczas swojej wizyty lub przy następnej wizycie na Platformie; (b) dostarczania niestandardowych, spersonalizowanych treści i informacji; (c) identyfikować Cię i kontaktować się z Tobą na wielu urządzeniach; (d) zapewniać i monitorować skuteczność naszych Usług; (e) przeprowadzać analizy i wykrywać wzorce użytkowania naszych Usług; (f) diagnozować lub naprawiać problemy technologiczne; (g) wykrywać oszustwa lub inne szkodliwe działania lub im zapobiegać, oraz (h) w inny sposób planować i ulepszać nasze Usługi oraz do innych celów wewnętrznych.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Oprócz zastosowań opisanych powyżej możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu:

2.1. Dostarczać, utrzymywać, ulepszać i rozwijać Platformę i Usługi. Możemy wykorzystywać dane osobowe do dostarczania, utrzymywania, ulepszania i rozwijania Platformy i Usług. Na przykład my:

 • Umożliwić Ci tworzenie Kont oraz w inny sposób uzyskiwanie dostępu i korzystanie z Platformy i Usług (np. Zapamiętywanie informacji, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać podczas swojej wizyty lub przy następnej wizycie),
 • Spełniać Twoje prośby i przetwarzać płatności
 • Dostarczaj niestandardowe, spersonalizowane treści i informacje (np. „Najpopularniejsze w pobliżu” i „ponieważ lubisz”),
 • Przeprowadzaj analizy, wykrywaj wzorce aktywności na naszej Platformie i Usługach oraz w inny sposób badaj wykorzystanie i
 • Testuj i rozwijaj nowe funkcje i funkcjonalności oraz w inny sposób ulepszaj Platformę i Usługi.

2.2. Utrzymuj bezpieczeństwo, stabilność i ochronę naszej Platformy i Usług. Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu utrzymania bezpieczeństwa naszej Platformy i Usług. Na przykład my:

 • Wykrywać lub zapobiegać oszustwom, nadużyciom lub innym szkodliwym działaniom,
 • Diagnozuj lub naprawiaj problemy technologiczne,
 • Przeprowadzaj dochodzenia w zakresie bezpieczeństwa i oceny ryzyka oraz
 • Popraw i egzekwuj nasze środki bezpieczeństwa.

2.3. Komunikacja z Tobą w celu zapewnienia wsparcia i innych ważnych wiadomości. Możemy wykorzystywać dane osobowe, aby przekazywać Ci ważne wiadomości i / lub zapewnić Ci wsparcie. Na przykład, możemy wysyłać Ci e-maile lub wiadomości związane z usługami (np. Weryfikacja konta użytkownika, zmiany lub aktualizacje funkcji Platformy lub Usług, uwagi techniczne i dotyczące bezpieczeństwa) oraz inne komunikaty od lub dotyczące ZnanyAgent.com.

2.4. Dostarczaj, personalizuj, mierz i ulepszaj nasze reklamy i marketing. Możemy wykorzystywać dane osobowe do dostarczania, personalizowania, mierzenia i ulepszania naszych reklam i marketingu. Na przykład my:

 • Administrować nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami lub innymi działaniami promocyjnymi lub wydarzeniami sponsorowanymi lub zarządzanymi przez ZnanyAgent.com lub jego partnerów zewnętrznych,
 • Informować Cię o produktach, programach, usługach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, w tym między innymi za pośrednictwem wiadomości e-mail i powiadomień push,
 • Pozwalają Ci skierować nas do swoich znajomych, abyśmy mogli wysłać im ofertę promocyjną za pośrednictwem Platformy. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji, może być konieczne podanie nam imienia i nazwiska znajomego, adresu e-mail i innych informacji, które nam udostępniasz, a my możemy je wykorzystać. Korzystając z tej funkcji, potwierdzasz, że jesteś uprawniony do wykorzystania i podania nam imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego w tym celu. Wykorzystamy te informacje do wysłania wiadomości e-mail zapraszającej znajomego do odwiedzenia Platformy oraz do wszelkich innych celów ujawnionych w momencie Twojego udziału w programie,
 • Określić skuteczność naszych Usług i naszych kampanii promocyjnych oraz
 • Zidentyfikuj Cię i skontaktuj się z Tobą na wielu urządzeniach.

2.5. Wymogi i procedury prawne i regulacyjne. Możemy wykorzystywać dane osobowe w związku z postępowaniami i wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Na przykład, możemy potrzebować danych osobowych w celu wyegzekwowania naszych obowiązków sprawozdawczych lub przestrzegania obowiązujących przepisów.

2.6. Egzekwuj nasze prawa. Uzyskując dostęp do naszej Platformy lub Usług lub korzystając z nich, obowiązują Cię nasze Warunki użytkowania i niniejsza Polityka prywatności. Aby upewnić się, że ich przestrzegasz, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do monitorowania, badania, zapobiegania i / lub łagodzenia naruszeń naszych Warunków użytkowania, a także egzekwowania naszych umów ze stronami trzecimi i partnerami biznesowymi.

2.7. Inne cele ujawnione w momencie gromadzenia. Od czasu do czasu możemy wykorzystywać dane osobowe w określonym celu nieobjętym niniejszą Polityką prywatności. W takim przypadku wyraźnie ujawnimy Ci takie użycie.

3. Udostępnianie i ujawnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe następującym typom stron trzecich:

3.1. Ujawniamy dane osobowe tylko w zakresie określonym w niniejszym dokumencie.

3.2. Inne osoby trzecie niezbędne do sfinalizowania zamówienia lub umożliwienia korzystania z Platformy i Usług. Oprócz , w których zamawiasz, ujawniamy dane osobowe innym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji Twoich zamówień, w tym między innymi dostawcom usług dostawy i podmiotom przetwarzającym płatności.

3.3. Usługodawcy i wykonawcy. Ujawniamy dane osobowe stronom trzecim, które świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, udostępnianie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi dostarczania poczty elektronicznej, wykrywanie oszustw, monitorowanie bezpieczeństwa, reklama i marketing i inne podobne usługi.

3.5. Dostawcy usług analitycznych. Udostępniamy dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług analitycznych, aby lepiej zrozumieć dane demograficzne naszych użytkowników i odwiedzających oraz aby personalizować, ulepszać i ulepszać naszą Platformę i Usługi.

3.6. Dostawcy reklam, marketingu i promocji. Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim w ramach wspólnych działań marketingowych, opracowywania dostosowanych i ukierunkowanych kampanii marketingowych, uruchamiania promocji i innych podobnych działań reklamowych. Na przykład:

 • Partnerzy promocyjni. Ujawniamy dane osobowe zewnętrznym sponsorom promocji w celu prowadzenia konkursów, loterii, wspólnych działań promocyjnych lub usług pod wspólną marką, a takie ujawnienie jest konieczne, aby spełnić Twoją prośbę lub wniosek. Powinieneś dokładnie zapoznać się z zasadami i / lub warunkami każdej promocji, w której bierzesz udział, ponieważ promocja może zawierać dodatkowe ważne informacje na temat wykorzystania Twoich danych osobowych przez nas, sponsora i / lub inne strony trzecie. W zakresie, w jakim zasady lub warunki tych promocji dotyczące traktowania danych osobowych są sprzeczne z niniejszą Polityką prywatności, zasady tych promocji będą nadrzędne.
 • Sieci reklamowe i partnerzy reklamowi . Współpracujemy z zewnętrznymi sieciami reklamowymi i partnerami reklamowymi, aby dostarczać Ci reklamy i spersonalizowane treści na naszej Platformie i Usługach, w innych witrynach i usługach, z których możesz korzystać, a także na innych urządzeniach, z których możesz korzystać. Strony te mogą zbierać informacje bezpośrednio z Twojej przeglądarki lub urządzenia, kiedy odwiedzasz Platformę za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia. Te zebrane informacje są wykorzystywane do dostarczania i informowania o ukierunkowanych reklamach, a także do świadczenia usług związanych z reklamami, takich jak raportowanie, atrybucja, analizy i badania rynkowe.
 • Portale społecznościowe. Ujawniamy dane osobowe, takie jak unikalny identyfikator, zaszyfrowany adres e-mail lub informacje zbierane automatycznie za pomocą technologii śledzenia, do sieci społecznościowych w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam i treści w tych sieciach społecznościowych.

3.8. Publiczny. Udostępniamy za pośrednictwem Usług pewne funkcje, które mogą umożliwiać publikowanie informacji i materiałów, na przykład oceny i recenzje, przesyłanie zdjęć i funkcje czatu. Należy pamiętać, że wszelkie informacje podawane w związku z takimi Usługami mogą być dostępne dla odwiedzających witrynę i dla ogółu społeczeństwa. Prosimy nie ujawniać swoich danych osobowych w tych publicznych lub interaktywnych obszarach Usług i zachęcamy do zachowania dyskrecji i ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu jakichkolwiek innych informacji i / lub materiałów w tych publicznych lub interaktywnych obszarach Usług.

3.9. Transakcja biznesowa lub reorganizacja. Możemy brać udział lub być zaangażowani w korporacyjną transakcję biznesową, taką jak fuzja, przejęcie, wspólne przedsięwzięcie lub finansowanie lub sprzedaż całości lub części aktywów firmy. Możemy ujawniać dane osobowe stronom trzecim podczas negocjacji, w związku z lub jako aktywa w takiej transakcji biznesowej. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego.

3.10. Zobowiązania i prawa prawne . Ujawniamy dane osobowe stronom trzecim, takim jak doradcy prawni i organy ścigania, zgodnie z wymogami prawa lub wezwaniem do sądu lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że takie działanie jest konieczne, aby (a) zastosować się do prawa i uzasadnionych żądań organów ścigania; (b) egzekwować nasze Warunki użytkowania lub chronić bezpieczeństwo lub integralność naszych Usług; (c) wykrywać, powstrzymywać lub zapobiegać oszustwom lub zmniejszać ryzyko kredytowe i ściągać należne nam długi; i / lub (d) wykonywać lub chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste ZnanyAgent, naszych gości lub innych osób.

3.11. Zgoda. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim za Twoją zgodą.

4. Kontrola nad swoimi danymi osobowymi

Ustawienia profilu. Możesz zaktualizować informacje o swoim profilu w sekcji „Moj profil”.

Dostęp do informacji o urządzeniu i powiadomień push. Możesz kontrolować dostęp do informacji o swoim urządzeniu lub zrezygnować z niektórych funkcji w ustawieniach swojego urządzenia lub przeglądarki. Na przykład możesz cofnąć pozwolenie aplikacji na dostęp do danych o Twojej lokalizacji poprzez ustawienia Twojego urządzenia, chociaż możemy nadal przybliżać Twoją lokalizację na podstawie Twojego adresu IP lub w inny sposób.

5. Jak przechowujemy i chronimy Twoje dane

Przechowywanie i przesyłanie danych. Twoje informacje zebrane za pośrednictwem naszej Usługi są przechowywane i przetwarzane na terenie Europy.

Bezpieczeństwo Twoich informacji.Dbamy o bezpieczeństwo Twoich informacji i stosujemy zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i technologiczne mające na celu zachowanie integralności i bezpieczeństwa wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej Usługi. Jednak żaden system bezpieczeństwa nie jest nieprzenikniony i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa naszych systemów. Pamiętaj, że ochrona Twoich danych osobowych jest również Twoją odpowiedzialnością. W związku z tym zdecydowanie zalecamy częstą zmianę haseł, używanie kombinacji liter i cyfr, korzystanie z bezpiecznej przeglądarki oraz podejmowanie innych środków ostrożności podczas przekazywania danych osobowych w Internecie. Jeśli wiesz lub masz powody, by sądzić, że dane uwierzytelniające do Twojego Konta zostały utracone, skradzione, przywłaszczone lub w inny sposób naruszone lub w przypadku jakiegokolwiek faktycznego lub podejrzewanego nieuprawnionego użycia Twojego Konta,

6. Dane osobowe dzieci

Nasze witryny internetowe i Usługi online nie są kierowane do i nie zamierzamy zbierać ani świadomie zbierać ani zabiegać o dane osobowe od dzieci poniżej 18 roku życia. W przypadku, gdy dowiemy się, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej wieku 18 lat, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli masz podstawy, by sądzić, że posiadamy jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod znanyagent.com@gmail.com.

7. Witryny internetowe osób trzecich

Nasze witryny internetowe i usługi online mogą zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Z wyjątkiem przypadków, w których publikujemy, łączymy lub wyraźnie przyjmujemy lub odnosimy się do niniejszej Polityki prywatności, niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych praktyk dotyczących danych osobowych w witrynach internetowych i usługach internetowych osób trzecich ani do praktyk innych osób trzecich, a my nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. przyjęcia. Aby dowiedzieć się o praktykach dotyczących danych osobowych stron trzecich, zapoznaj się z ich odpowiednimi informacjami o ochronie prywatności.

9. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Kiedy wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zmienimy datę „wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, powiadomimy Cię pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail, w widocznym miejscu na tej stronie internetowej lub w naszych Usługach online lub za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów komunikacji. Wszystkie zmiany obowiązują od daty publikacji, chyba że postanowiono inaczej. Jeśli nie anulujesz swojego konta przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności, Twój dalszy dostęp do Platformy i / lub Usług lub korzystanie z nich będzie podlegać zmienionej Polityce prywatności.

10. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub prośby w związku z niniejszą Polityką prywatności lub innymi kwestiami związanymi z prywatnością, wyślij wiadomość e-mail na adres znanyagent.com@gmail.com .

Należy pamiętać, że komunikacja e-mailowa niekoniecznie będzie bezpieczna; w związku z tym prosimy o niepodawanie informacji o karcie kredytowej i / lub innych wrażliwych danych osobowych w korespondencji e-mail z nami.

Dodatkowe informacje:

Strona stworzona przez TG Coders.pl

Opinie o TG Coders 

Realizacje TG Coders

Inne realizacje zespołu TG

Best Bodybuilder App